ვინ ვართ ჩვენ?

კომპანია ”ICERENT” მუდმივად ზრუნავს თავის მომხმარებელზე. ამდენად, კომპანიის ხელმძღვანელობა ყოველთვის მზად არის გაითვალისწინოს მომხმარებელთა მოთხოვნები. შესაბამისად, კომპანია თავის სერვისებს მომხმარებელთა მოთხოვნების შესაბამისად აფართოებს.

2016 წელს კომპანიამ დაასრულა მის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე თანამედროვე და საერთაშორისო სტანდარტების სამაცივრე მეურნეობის მშენებლობა და იგი ექსპლუატაციაში შევიდა 2016 წლის აგვისტოს თვიდან.  კომპანიამ ასევე უზრუნველყო არსებული სასაწყობო მეურნეობის რეაბილიტაცია და შესაბამისად, სამაცივრე–სასაწყობო მეურნეობა მომხმარებელს  ტვირთისა და ნებისმიერი ტიპის საქონლის სათანადო ტემპერატურული რეჟიმის გათვალისწინებით, უსაფრთხოდ  შენახვის საშუალებას აძლევს.

2016 წლის ნოემბრისთვის ექსპლუატაციაში შევა დამატებით 3000-3500 ტონიანი სამაცივრე მეურნეობა.

სამაცივრე-სასაწყობო მეურნეობა აღჭურვილია:

  • უახლესი სპეც. ტექნიკით;
  • დაცვის მომსახურებით;
  • სახანძრო სიგნალიზაციით;
  • საოფისე ფართებით;
  • ვიდეო კონტროლის სისტემით;
  • კომუნიკაციის საშუალებებით;
  • საკმარისი ტერიტორიით სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებისა და შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის;
  • სალიანდაგო ხიდი, ბაქანი.